Oase Goanikontes, Namibia

Oase Goanikontes
047 / 114 - Bild-ID: namibia_land_4076